informacja

w dobrej formie

Drogowe

Technologie 

Katalog Drogowe Technologie ma zasięg ogólnopolski, jest bezpłatnie kolportowany na imprezach branżowych i spotkaniach drogowców.

Dociera do: firm budownictwa drogowego, biur projektowych, firm transportowych, firm zajmujących się dostawą sprzętu, surowców i technologii a także do zarządów dróg wszelkiego szczebla.
Nakład: 7 000 egz.


© Copyright by Womat Sp. z o.o. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ogłoszeń publikowanych w serwisie. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób nadsyłających i podających dane. Wydawca nie zwraca materiałów niezamówionych. Wydawca zastrzega sobie prawo wyłączności do reprodukowania stworzonych i zamieszczonych w serwisie reklam i ogłoszeń. Jakakolwiek część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przedrukowywana ani przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody wydawnictwa Womat.                            

 Strona przechowuje na twoim komputerze pliki cookie GOOGLE w celach statystycznych.