informacja

w dobrej formie

WOMAT sp. z o.o. 

                            ... to wydawnictwo, którego trzon stanowią pracownicy z 15-letnim doświadczeniem w redagowaniu prasy branżowej. Nasze czasopisma to  Katalog Piekarnicze Technologie i Cukiernicze Technologie, Mięsne Technologie. Redaktorzy i graficy Womat-u doskonale znają swoją pracę oraz realia przemysłu przetwórczego, stąd artykuły zawarte w czasopismach właściwie oddają sytuację panującą w branży, jej problemy, wzloty i upadki. Technologicznie artykuły są nowatorskie i odkrywcze, bowiem współpraca wydawnictwa z ośrodkami naukowymi czołowych uczelni rolniczych w kraju gwarantuje fachowość i bezbłędność publikacji.
Poza technologiami, czasopisma nasze prezentują bogatą ofertę maszyn, 
urządzeń i dodatków stosowanych w wybranej gałęzi przetwórstwa. Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Każdy z ww. tytułów jest więc poradnikiem, który warto mieć pod ręką, bo wzbogaci wiedzę praktyczną, przyniesie branżowe aktualności, a czasem po prostu pomoże w znalezieniu poszukiwanego urządzenia, czy też wskaże najlepsze rozwiązanie. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.© Copyright by Womat Sp. z o.o. 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ogłoszeń publikowanych w serwisie. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób nadsyłających i podających dane. Wydawca nie zwraca materiałów niezamówionych. Wydawca zastrzega sobie prawo wyłączności do reprodukowania stworzonych i zamieszczonych w serwisie reklam i ogłoszeń. Jakakolwiek część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przedrukowywana ani przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody wydawnictwa Womat.                            

 Strona przechowuje na twoim komputerze pliki cookie GOOGLE w celach statystycznych.